Elke vorm van beleggen kent risico’s. Op diverse pagina’s op deze site wordt beleggen via hefboomproducten omschreven. Beleggen met hefboomproducten zoals Contract For Differences (CFD’s) gaat gepaard met risico’s.

Op deze pagina leest u wat CFD producten inhouden, welke kosten verbonden hieraan zijn, welke risico’s samenhangen met CFD producten en suggesties indien u wilt beleggen via CFD producten.

Omschrijving van CFD’s

CFD’s zijn hefboomproducten. Ze bieden exposure aan markten waarbij u maar een klein bedrag (margin) van de totale onderliggende waarde van het verhandelde hoeft in te leggen. Beleggers kunnen hierdoor profiteren van koersstijgingen (‘long’ gaan) of koersdalingen (‘short’ gaan) van de onderliggende waarden. Wanneer het contract wordt gesloten, ontvangt of betaalt u het verschil tussen de waarde bij sluiting  en de waarde bij opening van het CFD en/of de  onderliggende waarde(n). Bij een positief verschil betaalt de aanbieder van het CFD u. Bij een negatief verschil moet u de aanbieder van het CFD betalen.

Kosten bij Contract For Differences

Afgezien van eventuele winsten of verliezen zijn er aan transacties in CFD’s verschillende kosten verbonden. De kosten zijn van invloed op het effectieve rendement. Zo kunnen CFD-aanbieders commissie in rekening brengen. Bij sommige rekenen CFD aanbieders een algemene commissie, terwijl andere een commissie per transactie hanteren (dat wil zeggen bij het openen en het sluiten van een contract).

Risico’s

Beleggen bevat altijd risico’s. Dat geldt ook voor beleggen met CFD’s. Het risico van CFD beleggen neemt toe naarmate de hefboom toeneemt. Bij een aanzienlijke hefboom kan uw risico op aanzienlijke wijze toenemen.

Overweeg handelen in CFD’s alleen als u wilt speculeren, met name op een termijn die als dermate kortstondig kan worden beschouwd, of als  afdekking van een positie in uw bestaande portefeuille, als u beleggingservaring hebt die als beduidend kan worden geclassificeerd, met name op volatiele markten en als u zich verliezen kunt veroorloven.

Beleggen in CFD’s kan resulteren in verliezen ten hoogte van uw initiële inleg of in sommige gevallen hoger (afhankelijk van de broker).

Suggesties indien u wilt beleggen via CFD producten:

 • Controleer of de CFD-aanbieder een vergunning heeft voor het aanbieden van beleggingsdiensten in uw land. Dit kan gecontroleerd worden op de website van de nationale regelgevende instantie in het land van de CFD-aanbieder.
 • Gebruik geen geld dat u niet kunt missen.
 • Overweeg alleen om in CFD producten te handelen indien u:
  • overtuigd bent van uw eigen ervaring en kennis m.b.t. handelen m.b.t. volatiele markten
  • volledig begrijpt hoe deze werken en wat de risico’s en kosten hiervan zijn;
  • zich ervan bewust bent dat u meer risico loopt naarmate het hefboomeffect groter is
 • begrijpt dat uw positie kan worden gesloten, ongeacht de vraag of u het eens bent met het besluit van de aanbieder om uw positie te sluiten;
 • genoeg tijd heeft om uw belegging actief te beheren.
 • ervan bewust bent dat het eventuele verlies op uw belegging ten hoogte van uw initiele inleg kan zijn of hoger (afhankelijk van de broker)

Bronnen en meer achtergrondinformatie:

www.esma.europe.eu

www.afm.nl