De Koers-Winst (K/W) verhouding van aandelen is een maatstaf voor het beoordelen of een aandeel duur of goedkoop is. De koers-winst verhouding wordt berekend door de actuele koers van een aandeel te delen door de behaalde winst per aandeel in het voorgaande boekjaar. De koers-winst verhouding is alleen te gebruiken bij bedrijven die winst maken en dus moet de koers-winst verhouding niet als enige maatstaf gebruikt worden om een aandeel te kopen.

Koers-winst verhouding en rendement

Over het algemeen wordt aangenomen dat bedrijven met een lage koers-winst verhouding ‘goedkoop’ zijn en bedrijven met een hoge koers-winst verhouding ‘duur’. De verhouding tussen de koers-winst verhouding en rendement is eenvoudig vast te stellen. Een bedrijf met een koers-winst verhouding van 25 biedt een rendement van 4% en is daarom duur te noemen. Een bedrijf met een koers-winst verhouding van 5 biedt 20% rendement en is goedkoop te noemen. Of een aandeel goedkoop of duur is hangt af van de actuele rentestand. Over het algemeen wordt aangenomen dat een koers-winstverhouding onder de 10 goedkoop is en boven de 17 duur. Het gebied ertussen is wat vaag en vraagt om extra aandacht omdat het per bedrijf zeer kan verschillen hoe de actuele situatie is.

Het nadeel van de koers-winstverhouding is dat de berekening een momentopname is. De verhouding geeft op het moment van berekenen een koers aan die binnen een maand volledig anders kan zijn. In de beleggerswereld wordt er dan ook voor gepleit om een koers-winstverhouding te berekenen die rekening houdt met de koers en winst over meerdere jaren.

Het risico van beleggen op basis van koers-winst verhouding

Het risico van het kopen van aandelen op basis van de koers-winst verhouding is dat het verhaal achter het cijfer vaak belangrijker is dan het cijfer zelf, het is dus ondoorzichtig te noemen. Bedrijven met een lage koers-winst verhouding zijn vaak impopulaire aandelen. Het aandeel is op dat moment dan goedkoop, als het bedrijf geen stabiele bedrijfsvoering vertoont zal de koers-winst verhouding de komende jaren waarschijnlijk laag blijven en uw persoonlijke winst zal daarom tegenvallen. Bij de populaire aandelen op de beurs met een hoge koers-winstverhouding is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat de bedrijven goed moeten blijven presteren om de koers-winst verhouding hoog te houden. Mochten de resultaten van het nieuwe jaar tegenvallen is de kans groot dat u verlies maakt op uw aandelen omdat u het aandeel ‘duur’ gekocht heeft.

De koers-winstverhouding van aandelen is een handige leidraad voor het beoordelen van de waarde van aandelen. Wij adviseren u echter om op basis van meer gegevens te beleggen dan alleen op basis van de koers-winst verhouding.