Een aandeel is een waardepapier dat u rechten geeft met betrekking tot een vennootschap. Bij het kopen van aandelen wordt u deels eigenaar van een vennootschap. Hoe groot uw zeggenschap is binnen de vennootschap hangt af van het percentage aandelen dat u bezit. Bij grote beursgenoteerde bedrijven is die zeggenschap dus zeer laag omdat u over het algemeen een klein percentage aandelen van het totaal zult kopen.

De geschiedenis van aandelen

De geschiedenis van de aandelen vindt haar oorsprong in Nederland. De Verenigde Oost Indische compagnie was in 1606 op zoek naar meer liquide middelen om haar maritieme activiteiten te financieren en bracht daarom aandelen uit. Het rendement op die aandelen werd niet betaald in de vorm van dividend maar in natura. Het handelshuis van de Verenigde Oost Indische Compagnie geldt daarom als het eerste effectenhuis van Nederland.

Rendement op aandelen

Het rendement op aandelen is tweeledig. Enerzijds wordt gespeculeerd op een waardestijging van het aandeel. Deze waardestijging wordt pas omgezet in directe winst als de aandelen verkocht worden voor een prijs die hoger ligt dan de aankoopprijs. De andere manier van rendement op aandelen is de uitkering van dividend. Dividend is een bedrag dat een vennootschap betaald aan haar aandeelhouders. Dividend wordt meestal jaarlijks uitgekeerd maar dit is niet verplicht. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om geen dividend uit te keren en het geld te herinvesteren in het bedrijf. De hoogte van het dividend wordt vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, waarbij de aandeelhouders stemmen over het voorstel van het bestuur van de onderneming.

Risico’s van beleggen in aandelen

Aan het beleggen in aandelen kleven enige risico’s. De risico’s van het beleggen in aandelen ligt in de waardestijging of waardedaling van het aandeel. Over het algemeen wordt geadviseerd om uw portefeuille (het geheel van al uw verschillende aandelen) zoveel mogelijk te spreiden. Hiermee wordt bedoeld dat u beter niet uw gehele kapitaal in één aandeel moet stoppen maar uw kapitaal moet spreiden over meerdere bedrijven. Het is dan ook nog eens verstandig om niet alleen aandelen te kopen in één sector, maar uw portefeuille te spreiden over meerdere sectoren. De risico’s van aandelen is lager dan bijvoorbeeld handel in opties en futures, mede door de vrij lage volatiliteit van aandelen.

Het leren handelen in aandelen leert u vooral door het te doen! Om de kansen en risico’s voor uzelf in kaart te brengen kunt u eerst fictief beleggen aan de hand van één van de demoversies die wordt aangeboden door de brokers op deze site.