De verkiezingen van 6 mei jl. hebben Griekenland tot op het bot toe verdeeld en gezorgd voor een politieke crisis in het land. De traditionele regeringspartij Pasok, die met Europa strenge hervormingen had afgesproken in ruil voor financiële steun is tijdens de verkiezingen afgestraft. De partij die zich hevig verzet tegen de Europese regels, Syriza, wint in de peilingen sterk aan zetels. Doordat de onderhandelingen tussen de verschillende politieke partijen afgelopen week nergens toe leidde zijn er half juni nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Het effect van de crisis in Griekenland

De politieke crisis heeft ervoor gezorgd dat de Grieken massaal hun geld bij de banken weg halen. Vandaag werd bekend dat er afgelopen maandag en dinsdag € 700 miljoen bij de banken werd weggehaald. Volgens bronnen rondom de Griekse regering hebben de banken het hierdoor zeer zwaar. De Griekse banken worden daarmee steeds meer afhankelijk van de Europese Centrale Bank (ECB) maar die lijkt voorlopig de hand op de knip te houden.

Griekenland failliet?

Experts zijn het erover eens dat een faillissement van Griekenland steeds dichter bij komt. Als Griekenland niet snel een regering vormt die de hervormingsplannen doorvoeren zal Griekenland failliet gaan. De vraag is echter of dit faillissement van Griekenland een ernstige situatie is. In vergelijking met een jaar geleden is het faillissement van Griekenland geen ramp voor Europese bedrijven. Inmiddels is zo’n 75% van de Griekse staatsschuld al afgeschreven en hebben andere bedrijven hun verliezen al genomen. Dan blijft de vraag over of een faillissement van Griekenland geen domino effect veroorzaakt voor andere landen in Zuid-Europa. Volgens Sylvester Eijffinger, Hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg, is het besmettingsgevaar van Griekenland richting andere landen verdwenen. “Griekenland is een geïsoleerd geval, omdat de regering niet bij machte is de hervormingen door te voeren. Ierland heeft zijn zaakjes redelijk op orde. In Italië gaat het ook goed en Portugal doet ook zijn best. Alleen Spanje heeft misschien nog een probleem om de hervormingsprogramma’s door te voeren.[1]

Maatregelen die Griekenland moet nemen

Mocht Griekenland failliet gaan en over gaan naar een eigen munt zijn er een aantal maatregelen die Griekenland moet nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ten eerste moet er een verbod komen op de uitvoer van geld. Deze maatregel in samenwerking met een maximum geldopname per dag moet ervoor zorgen dat er een enorme kapitaalvlucht uit Griekenland ontstaat en banken omvallen. Een andere maatregel die zo snel mogelijk ingevoerd moet worden is het uitgeven van schuldbewijzen aan toonder. Deze schuldbewijzen kunnen door iedereen worden opgenomen. Deze schuldbewijzen zorgen ervoor dat er een betalingssysteem gaat draaien totdat de zaken weer op orde zijn.

Effect op de beurs

Wat belangrijk is in het hele Griekse debacle is de invloed van Griekenland op de internationale beurskoersen. Het feit dat Griekenland in een crisis zit draagt natuurlijk niet direct bij aan een positieve ontwikkeling van de koersen. Toch reageren de beursen redelijk rustig op het nieuws uit Griekenland. De beurskoersen zakken de laatste dagen weliswaar wat weg, echter zijn er meer economische resultaten aan te wijzen waarmee dat te maken zou kunnen hebben. De beurs lijkt zich dus al redelijk voor te bereiden op de gebeurtenissen in Griekenland en het op gepaste afstand te bekijken. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle beleggers.[1] http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/20/eijffinger_griekenland-gaat-failliet.xml