Mocht u overwegen om te investeren in obligaties is het belangrijk om de correlatie tussen de rentestand en de rentevergoeding op uw obligaties te kennen. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt op welke wijze deze verhouding aanwezig is en op welke rentetarieven u moet letten.

Wat is de refirente?

Sinds 1999 houdt de Europese Centrale Bank (ECB) zich bezig met het monetair beleid van de eurozone. Onderdeel van het monetair beleid is het vaststellen van de refirente, ook wel herfinancieringrente genoemd. Het vaststellen van deze rente gebeurt doorgaans één keer per maand. Het feit dat de refirente één keer per maand wordt vastgesteld betekent niet dat het rentetarief ook elke maand veranderd, het komt heel vaak voor dat de rente op hetzelfde tarief blijft staan. Het belangrijkste doel van het vaststellen van deze refirente is om het inflatiecijfer van de eurozone in bedwang te houden. Een te hoge inflatie kan ervoor zorgen dat de eigen valuta steeds minder waard wordt, met hetzelfde geld kan minder gekocht worden. Deflatie is ook onwenselijk, consumentenbestedingen nemen daardoor af doordat zij in de toekomst meer kunnen kopen voor hun geld.

De refirente is tevens van belang voor banken. De refirente is namelijk het tarief waartegen banken geld lenen van de Europese Centrale Bank. Als de rentetarieven dus fluctueren wordt het voor banken dus goedkoper of duurder om geld te lenen.

Wat is de Euribor Rente?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar onderling geld uitlenen. Verder ligt Euribor rente ook ten grondslag aan de rentetarieven op spaarrekeningen en hypotheken. Het vaststellen van de Euribor rente is een kwestie van vraag en aanbod. Tevens hebben andere factoren een grote invloed op de hoogte van de Euribor rente. Zo is de hoogte van de refirente een belangrijke indicatie voor de hoogte van de Euribor. Als de hoogte van de refirente wijzigt is dit vaak duidelijk zichtbaar in de hoogte van de Euribor rente. Tevens zijn factoren als economische omstandigheden en het onderling vertrouwen tussen banken belangrijk voor de hoogte van het rentetarief.

Wat betekent het rentetarief voor uw obligaties?

De correlatie tussen het rentetarief en uw obligaties zijn zeer groot. Over het algemeen is het zo dat bij een stijgend rentetarief uw obligaties minder waard worden. Dit komt doordat bij een stijgende rente nieuw uitgegeven obligaties een hogere rentevoet kennen dan eerder uitgegeven obligaties. Verder betekent een stijgende rente dat u mogelijk meer rente ontvangt op een spaarrekening dan op uw obligaties. Andersom geldt hetzelfde, bij een dalende rente worden uw obligaties meer waard. Het rentetarief is niet het enige wat de prijs van obligaties beïnvloed. Ook de prijsfluctuatie van aandelen en andere beleggingsproducten is  belangrijk voor de prijsbepaling van obligaties. Over het algemeen is het kopen van obligaties in een grote portefeuille een aanrader. Over het algemeen hebben obligaties een stabiel rendement. Mocht u het kopen van obligaties te overwegen, let dan op de ontwikkelingen op de rentemarkt.

Als u zelf wilt proberen te beleggen in obligaties kunt u dat eerst proberen via één van onze gratis demoaccounts die u hier kunt downloaden.