Alles over beleggen

In dit artikel gaan we kijken wat beleggen precies is en welke mogelijkheden er zijn. Beleggen is eigenlijk niets meer dan het vastleggen van je kapitaal voor korte of lange termijn om daar uiteindelijk geld aan te verdienen. Iedereen heeft met beleggen te maken want tegenwoordig heeft iedereen wel een bankrekening, een spaarrekening of doet mee aan een pensioenfonds. Een spaarrekening is een eigenlijk een voorbeeld van een belegging, je zet het geld vast met de verwachting dat je over 10 jaar daar rente over hebt ontvangen en dat het initiële bedrag wat je op de spaarrekening hebt gezet flink is gegroeid. Ook de banken en instanties die uw kapitaal beheren kunnen u de rente van de spaarrekening en het bedrag van u pensioen uitkeren omdat zij beleggen op de wereldwijde aandelen markt. Beleggen op de aandelen markt is echter een ander verhaal dan een spaarrekening, het heeft een groter risico of er winst wordt gemaakt en de termijnen fluctueren van korte beleggingen tot beleggingen van lange termijn.

Waar kunt u allemaal in beleggen?

Het is mogelijk om in een scala van verschillende mogelijkheden te beleggen. De bekendste zijn aandelen en obligaties. Wat zijn dat precies? Een aandeel is een zo genaamd waarde papier dat bij een bepaald vennootschap hoort.  Een vennootschap is niets meer dan een groep personen die georganiseerd zijn als doel winst te maken met een bepaald bedrijf of onderneming. Door het kopen van een aandeel wordt je als het ware ‘mede-eigenaar’ van dat bedrijf. Op deze manier kunt u mee delen in de winst van dat bedrijf doordat het bedrijf u dividend op uw aandelen uitbetaald. Wanneer het bedrijf veel winst maakt stijgt ook de waarde van de aandelen, aangezien die staan voor de belofte van dividend van dat bepaalde bedrijf op deze manier kunt u ook aandelen verhandelen. Bijvoorbeeld door aandelen te kopen wanneer ze weinig waard zijn (het bedrijf maakt vrijwel geen winst of zelfs verlies) en ze te verkopen wanneer het bedrijf juist veel winst maakt en de aandelen in dat bedrijf ook veel waard zijn geworden. Op deze manier is veel geld te verdienen met de beleggings markt.

Obligaties en Beleggingsfondsen

Een obligatie is een ander verhaal, dat is een lening dat een bepaald bedrijf met u is aangegaan. Met andere woorden, u geeft een bepaald bedrijf geld, en deze geeft in ruil een jaarlijkse rente over deze lening en moet het volledige bedrag ook uiteindelijk terug betalen. Maar het is niet hetzelfde als een normale schuld zoals we die allemaal kennen. Het bewijs dat dit bedrijf u nog geld moet terug betalen kunt u zelf verhandelen aangezien die obligatie staat voor een bepaald bedrag wat dat bedrijf heeft geleend kan elk rechtspersoon deze obligatie kopen en recht hebben op de terug betaling van die schuld. Wat zeer interessant kan zijn aangezien elk jaar rente wordt uitgekeerd voor de obligaties. Natuurlijk is er ook risico bij verbonden, obligaties kunnen ook in waarde stijgen of dalen.

De meeste mensen beleggen echter in een beleggingsfonds.  Een beleggingsfonds is te vergelijken met een grote mand met allerhande beleggingen. Als je aandelen koopt in dat beleggingsfonds dan beleg je indirect ook mee met alle beleggingen van dat fonds. Je deelt in het vermogen en je deelt in de winst en verlies van dat fonds. Een voordeel hiervan is dat naast een grote verzameling van kapitaal r ook een grote verzameling van kennis aanwezig is bij een beleggingsfonds, ook zijn er vaak regelingen die grote verliezen dempen, het houdt dus een lager risico in. Er zijn veel keuzes in verschillende beleggingsfondsen, sommige handelen uitsluiten in aandelen, sommige uitsluitend in obligaties, maar er zijn ook veel fondsen die het combineren. Mocht je dus twijfelen tussen aandelen en obligaties zijn beleggingsfondsen wellicht een idee.

Dit waren echter nog niet alle mogelijkheden, naast aandelen en obligaties heb je ook een heel scala aan andere beleggings opties die financiële derivaten heten. Deze beleggings mogelijkheden gaan we bekijken in het artikel over het nieuwe beleggen.