Jarenlang gold vastgoed als veilige haven om uw geld in te stoppen. Vastgoed cv’s waren daardoor zeer populair en de prijzen van vastgoed steeg jarenlang de pan uit. Toch is er sinds de economische crisis flink wat verandert, de prijzen van woningen stabiliseerden of daalden en de verkoop van woningen viel tegen. Tot voor kort leek de winkelmarkt nog redelijk te presteren maar de cijfers die momenteel naar buiten komen geven aan dat ook deze vastgoedsector slechter presteert.

huis in hand


Afkoelende winkelmarkt zichtbaar

In 2011 was in de winkelmarkt een krimp te zien van zo’n 10% wanneer gekeken wordt naar het verhuurde vloeroppervlak. Ook de vooruitzichten voor 2012 zijn wat betreft de winkelmarkt niet al te positief. Dit sentiment wordt vooral gevoed door het feit dat de consument voorlopig nog de hand op de knip houdt, iets wat voor het winkelvastgoed natuurlijk zeer negatieve gevolgen heeft. Deze negatieve ontwikkeling is extra spijtig omdat commercieel vastgoed in 2011 de enige vastgoedsector was die een plus liet zien. De andere sectoren als woningbouw en utiliteitsbouw doen het sinds het uitbreken van de kredietcrisis al jaren slecht door het niet verstrekken van hypotheken en de enorme leegstand op de kantorenmarkt. Vastgoed lijkt daarmee een beetje van haar glans te zijn verloren de afgelopen jaren. Was het voorheen een zekerheid in iedere beleggingsportefeuille, word er nu nog een extra keer nagedacht worden over het investeren in vastgoed of vastgoedfondsen.

Hoe presteren de beursgenoteerde vastgoedfondsen t.o.v. de indices?

Door de tegenvallende cijfers op de vastgoedmarkt van de afgelopen jaren is het interessant om eens te bekijken wat dit betekent voor de beurskoersen van enkele grote beursgenoteerde vastgoedfondsen. We hebben de beurskoersen van Corio, Unibail Rodamco en Wereldhave afgezet tegen de ontwikkeling van de indice waaraan zij staan genoteerd. Voor Corio en Unibail Rodamco is dat de AEX Index, voor Wereldhave de AMX Index.

Corio

In onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de beurkoers van Corio (blauwe lijn) afgezet tegen de ontwikkeling van de AEX Index (rode lijn) vanaf juli 2010. Wat opvalt is dat in de periode juli 2010 – oktober 2010 een flinke koersstijging is te zien in de koers van Corio. Vanaf dat moment daalt de koers waarbij het tot juli 2011 wel rond de 10% beter blijft presteren dan de AEX Index. Vanaf juli 2011 danst de koers van Corio rondom de koers van de AEX Index waarbij over het algemeen het rendement van Corio nog iets lager ligt dan die van de AEX Index. Ten opzichte van juli 2010 laat Corio een rendement zien van -9% terwijl dat van de AEX Index op 2,6% ligt. De outlook van het aandeel is overigens wel zeer gunstig. Het fonds heeft bijna enkel koop adviezen met een koersdoel tussen de € 37 en € 42.

Unibail Rodamco

In onderstaande grafiek is de koersontwikkeling van Unibail Rodamco (blauwe lijn) afgezet tegen de koerontwikkeling van de AEX Index (rode lijn) vanaf juli 2010. Overeenkomstig met de koers van Corio is in de periode juli 2010 – oktober 2010 een stijging in de beurskoers te zien. De koers daalde daarna om tot eind april 2011 redelijk in lijn met de AEX Index te blijven. Vanaf dat moment laat de koers van Unibail Rodamco een soortgelijke ontwikkeling zien als de AEX, met belangrijk verschil dat Unibail zo rond de 16% in de plus staat t.o.v. juli 2011 en de AEX een rendement heeft van slechts 2,5%. Dit geeft aan dat een vastgoedfonds als Unibail, ondanks de matige cijfers op de vastgoedmarkt de afgelopen twee jaar gemiddeld beter heeft gepresteerd dan de AEX Index, en belangrijker, vrijwel altijd boven de 0% is gebleven. Wanneer gekeken wordt naar de outlook van het aandeel zijn analisten verdeeld. Enkele koopadviezen worden gegeven net als een aantal ‘neutral’ adviezen. De verwachte koersdoelen fluctueren tussen de € 145 en € 165.

Wereldhave

In onderstaande grafiek is de koersontwikkeling van het aandeel Wereldhave (blauwe lijn) t.o.v. de koersontwikkeling van de AMX Index (rode lijn) te zien vanaf juli 2012. In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat het aandeel Wereldhave nauwelijks beter heeft gepresteerd dan de AMX Index. Het is belangrijk om in uw achterhoofd te houden dan het aandeel Wereldhave sinds mei 2011 is genoteerd aan de AMX Index waar het eerder aan de AEX Index genoteerd stond. Sinds juli 2010 is het rendement van het aandeel -12,2% terwijl dat voor de AMX Index 3,6% is. De outlook voor het aandeel Wereldhave is redelijk positief waarbij de kkopadviezen licht overheersen t.o.v. de ‘neutral’ adviezen. Het koersdoel ligt tussen de € 52 en € 62.

Geconcludeerd kan worden dat twee van de drie grote vastgoedfondsen de afgelopen twee jaar slechter gepresteerd heeft dan de indices waaraan zij genoteerd staan. Vastgoedfondsen lijken daarmee een beetje van hun schijn verloren te hebben. Uitzondering op deze regel is Unibail Rodamco, die de afgelopen twee jaar een zeer mooie koersontwikkeling heeft laten zien die in het algemeen beter is dan de markt. De oulooks voor de aandelen  is over het algemeen positief en dit zou kunnen betekenen dat de koersen weer op weg zijn naar een stukje herstel.

Mocht u nou benieuwd zijn hoe het u zou afgaan, het beleggen in vastgoedfondsen of andere sectoren, download dan één van onze gratis demoaccounts. Met deze demoaccounts kunt u met virtueel geld beleggen en testen of u een succesvolle belegger kunt worden.

– download hier een gratis demoaccount