In een economisch onzekere tijd kan elk nieuws worden uitvergroot. Dat is zeker het geval als er belangrijk politiek-economisch nieuws is. Zoals het falen van de Catshuis onderhandelingen, de toenemende staatschuld en het potentieel verliezen van de AAA status.  Wat is precies de invloed van deze politieke onzekerheid op de Nederlandse economie en hoe worden de beleggers beïnvloed?

Als we direct kijken naar de cijfers dan zien we dat deze maandag na het falen van het Catshuis overleg de AEX laag start. Dat terwijl Philips, één van de Nederland 25 zeer gunstige kwartaalcijfers naar buiten heeft gebracht. Normaal gesproken zouden de gunstige kwartaalcijfers van één van de 25 belangrijkste Nederlandse ondernemingen zorgen voor een algehele opleving van de AEX. Dit keer zien we dat het nieuws van deze politieke onzekerheid een directe negatieve invloed heeft op de koers van de AEX.

Hoe beïnvloedt een politieke onzekerheid het beleggen?

Politiek en economische commentatoren zijn direct hardop gaan twijfelen na het falen van het Catshuis overleg over het wel of niet verliezen van de AAA status. Door de buitensporige invloed van deze financiële rankings heeft dit directe economische impact. Welke consequenties verwachten de beleggers dan?

Consequenties voor het beleggen.

Dit kan ervoor zorgen dat investeerders minder happig zijn om grote leningen voor lange tijd aan te gaan met de Nederlandse staat. Hierdoor is het voor Nederland lastiger om leningen aan te gaan en moeten ze hun rente verhogen, waardoor ze meer geld kwijt zijn aan het aangaan van deze leningen. Deze maandag heeft de staat al aangekondigd de rente te verhogen tot 2,41%. Mocht Nederland zijn AAA status verliezen dan zal de mogelijkheid bestaan dat staat de rente nog verder zal moeten verhogen. Het verhogen van de staatsrente is altijd een teken van economische onzekerheid, wat er voor zorgt dat investeerders nog steeds minder happig zijn om zo’n lening daadwerkelijk aan te gaan.

Als we de parallel trekken met Spanje dan zien we waar dit toe kan leiden, daar staat de staatsrente op 6%. Ongekend hoog, voor investeerders interessant qua rente, maar niet qua onzekerheid. Alhoewel de meeste economen het onwaarschijnlijk achten dat een land failliet wordt verklaard zorgt het toch voor onzekerheid op de beurs en juist dat zit economisch herstel in de weg. Dat zou ook het geval kunnen gaan worden in Nederland.

Verwachtingen van de beleggers bepaalt de uitkomst voor het beleggen

Uiteindelijk hangt de economische crisis, en economisch herstel af van het vertrouwen van de beleggers. Zodra de Nederlandse belegger gunstige kwartaal cijfers van de Nederlandse bedrijven negeren en blijven focussen op de tijdelijke politieke onzekerheid  zal er een dalende trend in de AEX te zien blijven. Een goed moment om short te gaan natuurlijk.

Mocht de politieke situatie weer stabiliseren zul je het perfecte moment hebben om juist long posities aan te gaan. De markt ligt dan vol met goedkope financiële producten met een zekere winstverwachting. Als u zelf wilt mee maken, of zien, hoe het politieke nieuws de economie beïnvloed dan kunt u dit met een demo account aan den lijve ondervinden.  Probeer bij een van de online brokers een demo account met virtueel geld, beleg in de AEX en kijk of uw verachting uitkomt. Lees hier verder over de verschillende demo accounts.