Wanneer u begint met beleggen in aandelen is de keur aan aandelen enorm. Eén van de overwegingen die u zou kunnen maken bij de keuze van de aankoop van uw aandelen is het verschil in cyclische en anticyclische aandelen. Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil is tussen deze twee typen aandelen.

Wat zijn cyclische aandelen?

Cyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven waarvan de koers mee fluctueert met de conjunctuur. Als een land in een dalende conjunctuur zit, zullen de koersen van cyclische aandelen ook dalen. Het voordeel van dit verschijnsel is dat in een laagconjunctuur het koersverloop van dit soort aandelen vaak goed te voorspellen is, de trendmatigheid van de koers is namelijk gelijk. De chemiesector, bouwsector en staalsector zijn allen voorbeelden van markten die zich cyclisch bewegen. Deze cyclische bewegingen komen voort uit de sterke samenhang van de producten of diensten die deze sectoren leveren en de grilligheid van de markt. Voorbeelden van cyclische aandelen zijn Aperam, BAM, AMG  en Arcelor Mittal.

Wat zijn anticyclische aandelen?

Anticyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven die zich in een tegendraadse trend bewegen ten opzichte van de markt. Sommige bedrijfstakken zijn duidelijk ingericht op dit proces, het bekendste voorbeeld hiervan is de uitzendbranche. De uitzendbranche kan veel mensen aan het werk helpen in tijden van laagconjunctuur omdat bedrijven dan huiverig zijn om mensen in vaste dienst te nemen. In tijden van hoogconjunctuur durven bedrijven eerder mensen in vaste dienst te nemen en is het voor de uitzendbranche dus lastig om veel mensen aan het werk te krijgen. Voorbeelden van anticyclische AEX aandelen zijn Randstad, Brunel en USG People.

Onder anticyclische aandelen worden ook vaak defensieve aandelen geschaard. Defensieve aandelen zijn aandelen die over het algemeen een stabiel rendement brengen, ondanks bijvoorbeeld een economische neergang. Voorbeelden van defensieve sectoren zijn de voedselbranche, farmacie, telecom en nutsbedrijven.  Deze bedrijven presteren over het algemeen stabiel omdat zij producten of diensten leveren die altijd nodig zijn, ook al gaat het economisch slecht. Voorbeelden van AEX aandelen die defensief genoemd kunnen worden zijn Ahold, KPN, Unilever en Heineken.

Waar moet u in beleggen?

Op basis van dit artikel alleen is niet te zeggen of u cyclisch of anticyclisch moet investeren. De heroverwegingen die u maakt bij het investeren gaan verder dan alleen deze begrippen toe te passen. Toch komt ING Investment Management met het advies om het komende jaar te investeren in cyclische aandelen[1]. De cyclische aandelen zijn de afgelopen jaren zwaar ondergewaardeerd in tijden van economische crisis. Deze lage waardering zorgt ervoor dat u nu relatief goedkoop kunt investeren in cyclische aandelen. Verder zijn er signalen dat het herstel van de economie een serieuzer karakter krijgt, iets wat positief is voor cyclische aandelen.[1] http://www.iexprofs.nl/Column/Nieuws/70865/ING-ga-voor-cyclische-aandelen.aspx