Het speculeren in Forex kan op verschillende manieren. Twee veel gebruikte methoden zijn de fundamentele analyse en de technische analyse. In dit geval zullen wij een praktijkvoorbeeld geven van de technische analyse, waarmee wij een rendement hebben behaald van 36%. Na het lezen van dit artikel beschikt u over de kennis om zelf een technische analyse toe te passen bij het online beleggen.

  Speculeren in Forex Uitgelicht

Speculeren in Forex: De technische analyse

De technische analyse (in de online beleggingswereld) is een onderzoek naar statistieken van een bepaalde koers. Vaak wordt er gedacht dat iemand een wiskundegenie moet zijn om succesvol technische analyses toe te kunnen passen in de praktijk. Tegenwoordig is dit totaal niet het geval, met de komst van beleggingssoftware en de beschikbare functies bij het analyseren van koersgrafieken is deze methode voor iedereen toegankelijk.

Wij maken over het algemeen gebruik van twee soorten, namelijk:

  • Het voortschrijdend gemiddelde
  • Bollinger Bands

Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde dat wordt berekend over de voorgaande gegevens in een tijdreeks. Wanneer deze kruist met de koers gaat de theorie er vanuit dat dit een trendbreuk betekent. In dit geval zal een dalende koers juist gaan stijgen en visa versa.

In theorie zal volgens Bollinger Bands de koers zich tussen de 70 en 80 procent van de tijd binnen de aangegeven grenzen bevinden. Wanneer de koers zich buiten deze lijnen bevindt kan het duiden op het begin van een trend. Voor meer informatie over het online beleggen verwijs ik u door naar onze Cursus Beleggen. Klik hier om gratis deze cursus te lezen.

Speculeren in Forex: Aanleiding

Door deze twee theorieën te combineren proberen wij zo betrouwbaar mogelijk te voorspellen hoe de koers zich zal voortzetten. Wij hebben belegd op het moment dat de koers tegen de onderkant van de Bollinger Bands dreigde te komen.

Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt was om 12:35 uur de koers onder aan de Bollinger Bands. De twee groene grenzen zijn de Bollinger Bands. De rode lijn is het voortschrijdend gemiddelde en de blauwe lijn de koers. Statistisch gezien zou de wisselkoers binnen deze lijnen moeten blijven en de bovengrens lag ver boven de koers van dat moment. Het voortschrijdend gemiddelde lag boven de koers en er was geen trendbreuk geweest op dat moment, wat ons deed vermoeden dat de koers zou gaan stijgen op korte termijn.

Om 12:39 openden wij onze positie voor de wisselkoers EUR/CAD met een inleg van 250 euro. Door het hefboomeffect werd onze inleg vergroot met een factor van 200. Deze factor kan verschillen per effect, maar is bij valuta over het algemeen 1:200. Hierdoor kreeg onze inleg een waarde van 50.000 euro, waardoor wij meer resultaat konden behalen over de belegging.

Speculeren in Forex Koersverloop

Figuur 1: Speculeren in Forex: Koersgrafiek. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Speculeren in Forex: Beleggingsresultaten

Zoals wij hadden voorspeld steeg de koers vlak na het openen van de positie. De wisselkoers is tot de bovenste grens van de Bollinger Bands gestegen voor een korte periode. Om 13:29 uur sloten wij onze positie nadat zich de omgekeerde situatie had voorgedaan ten opzichte van 12:39 uur. Wederom een goede beslissing gebaseerd op de technische analyse, omdat de koers enige tijd na sluiting weer daalde.

Speculeren in Forex Beleggingsresultaten

Figuur 2: Speculeren in Forex: Beleggingsresultaten. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Op het moment dat wij de positie openden lag de wisselkoers op 1,4978 EUR/CAD en op het moment van sluiten was de euro 1,5005 Canadese dollar waard was. Door de hefboom was het verschil tussen de openings- en sluitingswaarde 89,94 euro. Dit komt neer op een rendement van 36% in 50 minuten over een inleg van 250 euro. Slim beleggen door gebruik te maken van de technische analyse is de leidraad geweest voor deze belegging.

Zelf speculeren in Forex met de technische analyse

Heeft u de ambitie om te leren beleggen? Zoals u in dit artikel heeft kunnen ondervinden vergt online beleggen geen uitgebreide wiskundige vaardigheden. U kunt zelf de technische analyse functies, het speculeren in Forex en andere effecten gratis testen door gebruik te maken van de demo beleggen die verschillende beleggingsprogramma’s aanbieden. Door te beleggen met demo geld is het uitproberen van deze analyse geheel kosteloos en leert u alles over online beleggen in de praktijk. Op de onderstaande link kunt u brokers vergelijken en gratis downloaden.

Klik hier om beleggingsprogramma’s te vergelijken!

 

Bronnen:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Technische_analyse

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortschrijdend_gemiddelde