Met het aanhouden van de Griekse schuldencrisis zwengelt de vraag nogmaals aan of Europa Eurobonds zou moeten uitgeven. De meningen omtrent dit onderwerp zijn zeer verdeeld. Om u als belegger wat meer achtergrondinformatie te geven besteden wij in dit artikel aandacht aan de voor- en nadelen van Eurobonds, hoe groot is daadwerkelijk de kans dat er Eurobonds worden ingevoerd en wat betekent dit voor u als belegger?

Wat zijn Eurobonds?

Eurobonds zijn obligatieleningen die worden uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Deze Eurobonds zijn gebaseerd op de euro en kunnen verhandeld worden op de internationale kapitaalmarkt. De Eurobonds dienen ter financiering van de staatschuld in de eurozone. Doordat alle landen in de eurozone mee zouden moeten werken bij het uitgeven van Eurobonds geld voor ieder land hetzelfde rentetarief. De zelfde hoogte van de rente is mogelijk doordat alle landen gezamenlijk ook zorg dragen voor het bedrag dat uitstaat aan obligaties. Het bedrag dat door de Europese Centrale Bank wordt opgehaald met de uitgifte van obligaties kan gebruikt worden ter vervanging van de huidige noodleningen die verstrekt worden aan Griekenland. Er bestaan geluiden in Europa die beweren dat wanneer Europa eerder de beschikking had over Eurobonds de hele Griekse crisis niet zou zijn ontstaan.

De voor- en nadelen van Eurobonds?

De voor- en nadelen van Eurobonds zijn zeer afhankelijk van het perspectief dat u heeft. De belangen voor het invoeren van Eurobonds verschillen namelijk erg per land. Daarom bekijken we het in dit artikel vanuit het Nederlandse perspectief. Als gekeken wordt naar de voordelen kan genoemd worden dat bij de invoering van Eurobonds genoeg geld binnenkomt in de Europese staatskas om de staatsschuld van Griekenland en andere Zuid-Europese landen op orde te brengen. Deze landen hoeven dan niet direct te lenen op de kapitaalmarkt, waar zij door de grote risico’s voor beleggers een hoge rente betalen. Het zou voor de gehele Europese economie dus wat meer rust teweeg kunnen brengen. Het nadeel aan dit systeem is echter dat alle landen hetzelfde rentetarief voor de Eurobonds betalen. Nederland gaat dus evenveel rente betalen als Griekenland, Spanje en Italië, allen landen die een hoge rente betalen door het niet op orde hebben van de staatsschuld. Voor Nederland zou dit een extra financieringslast van € 8 miljard per jaar betekenen. Verder zou geconcludeerd kunnen worden dat landenniet genoeg verantwoordelijkheden nemen als het gaat om hun financiering. Nieuw kapitaal wordt immers betaald door de gehele unie en niet door individuele landen.

Hoe groot is daadwerkelijk de kans dat Eurobonds worden ingevoerd?

Over het invoeren van Eurobonds wordt al lange tijd gesproken, echter is het tot op heden niet gebeurt door de vele voor- en tegenstanders. Over het algemeen kan gezegd worden dat het voor de Zuid-Europese landen positief zou uitpakken gekeken naar de huidige economische situatie. Voor de Noord-Europese landen betekent het over het algemeen een hogere rentelast. Met het aantreden van president Hollande in Frankrijk is er weer een voorstander van Eurobonds bijgekomen. Hij heeft zich afgelopen week op de bijeenkomst van de G8 openlijk uitgesproken voor Eurobonds. Ook in Duitsland worden de Eurobonds inmiddels ter discussie gesteld waar voorheen het overwegen niet eens te sprake kwam. Een kentering is dus zichtbaar in het Europese politieke landschap. Daarbij komt dat de schuldencrisis in Griekenland aan blijft wakkeren en er tot op heden geen regering gevormd. Al deze facetten betekent niet per definitie dat de Eurobonds er komen, echter wordt de weg ernaartoe steeds beter te berijden.

Wat betekent dit voor u als belegger?

Voor de financiële wereld kan het invoeren van Eurobonds op korte termijn zeer veel rust brengen. Het is een signaal dat Europa de schuldencrisis aan het aanpakken is en verwacht wordt dat op de internationale financiële markten positief wordt ontvangen. Meer rust op de financiële markten is voor uw beleggingen altijd positief, het risico op grote koersfluctuaties wordt daarmee kleiner. Mochten Eurobonds daadwerkelijk ingevoerd worden is dat ook een mogelijkheid om in te beleggen. De ECB wordt gezien als betrouwbare partij, beleggen in Eurobonds kan dan ook gezien worden als redelijk veilige haven.